Bezpłatne kursy i szkolenia

dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn

do 29 roku życia

Bezpłatne kursy i szkolenia 

dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn

powyżej 29 roku życia

 Projekty realizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020