OPERATOR MASZYN NUMERYCZNYCH CNC

(TOKAREK I FREZAREK)

 

1. Cel szkolenia:

- teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zakładach produkcyjnych na stanowisku operatora maszyn sterowanych numerycznie

- nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego SOLIDE EDGE 

- nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego ZERO-OSN

- nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego EDGECAM

- nabycie umiejętności obsługi tokarek sterowanych numerycznie

- nabycie umiejętności obsługi frezarek sterowanych numerycznie

 

2. Czas trwania szkolenia:

Łącznie szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć w tym:

- 24 godziny zajęć teoretycznych

- 176 godzin zajęć praktycznych

 

3. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia:

IV kwartał 2018 roku

 

4. Egzamin końcowy:

Komisja Jednostki Certyfikującej Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia firmy ZERO Technologia Produkcji

 

5. Nabyte uprawnienia:

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

- Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji z zakresu obsługi maszyn numerycznych CNC

 Projekty realizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020