SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI

METODĄ MAG-135 ORAZ TIG-141

 

1. Cel szkolenia:

- teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zakładach przemysłowych na stanowisku spawacza

- nabycie umiejętności wykonywania spoin pachwinowych blach

- nabycie umiejętności wykonywania spoin pachwinowych rur

 

2. Czas trwania szkolenia:

Łącznie szkolenie obejmuje 264 godziny zajęć w tym:

- 48 godziny zajęć teoretycznych

- 208 godzin zajęć praktycznych

- 8 godzin egzaminy końcowe

 

3. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia:

I kwartał 2018 roku - Pińczów

II kwartał 2018 roku - Ostrowiec Św.

IV kwartał 2018 roku - Ostrowiec Św.

 

4. Egzamin końcowy:

Licencjonawany Egzaminator Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

 

5. Nabyte uprawnienia:

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

- Książka Spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

 Projekty realizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020